četvrtak, 9. studenoga 2017.

U međuvremenu Borgarnes se zabijelio. :) Snijeg ovdje zapravo i nije toliko česta pojava, ali ovaj put je prekrio ceste, zaledio obalu i mislim da morate sami procijeniti koliko je zapravo lijepo boraviti u takvom prekrasnom okruženju.


Danas smo radili radionicu kooperativnog učenja te kritičkog promišljanja u procesu vrednovanja učenika. Pojam kooperativnog učenja predstavlja metodu u kojoj radimo u malim grupama, a svaki od nas odgovoran je za učenje ostalih. Isto tako na taj način postižemo veću razinu mišljenja i potičemo kritičko mišljenje. U svakoj grupi podjeljene su nam uloge: organizatora, reportera, voditelja materijala (osoba koja prikuplja sve potrebne informacije vezane uz postavljeni zadatak), voditelja vremena i harmonizera (potiče i ohrabljuje sve u grupi na bolji rad).


srijeda, 8. studenoga 2017.

Učiteljica tehničke kulture Katica Mikulaj Ovčarić i ja trenutno smo na Islandu, točnije u mjestu Borgarnes gdje sudjelujemo na tečaju "Creative and Diverse Assessment Methods of Education in the 21st Century".
Osim toga razgledale smo i posjetile glavni grad Reykjavik, Golden Circle i najposjećeniju atrakciju na Islandu Blue Lagoon. To je umjetna laguna koja se hrani vodom iz obljižnje geotermalne elektrane, a temperatura vode u području kupanja iznosi 37-39 stupnjeva.

Golden Circle sastoji se od tri jednako zadivljujuće lokacije u jugozapadnom djelu Islanda: Gullfoss, Geysir i Nacinalni park Thingvellir.
Sveukupno na tečaju sudjeluju učitelji iz Španjolske, Portugala, Latvije, Slovenije, Finske. Glavna tema započela je kreativnim radionicama gdje smo navodili razlike formativnih i sumativnog vrednovanja, te međusobno izmjenjivali iskustva kako i što koristimo u školi na našem nastavnom satu.ponedjeljak, 11. rujna 2017.

Facebook stranica Škole

Od rujna smo počeli uređivati i Facebook stranicu škole kako bismo još lakše mogli postavljati obavijesti za naše učenike, roditelje i ostalu zajednicu. Pozivamo Vas da i dalje pratite službene stranice Škole, ali od sada možete nas pratiti i na Facebook stranici:

 https://www.facebook.com/osstrahoninecLajkajte i podijelite dalje!

petak, 1. rujna 2017.

Evaluacija projekta "Korak do škole budućnosti"

Mjesec smo do kraja našega projekta te smo proveli evaluaciju među sudionicima i na razini Škole. Na sjednici Učiteljskog Vijeća izloženi su rezultati evaluacije projekta:

petak, 25. kolovoza 2017.

Učionica budućnosti - početne ideje

Tijekom ljetnih praznika imali smo vremena raspravljati i skupljati ideje o Učionici budućnosti koju namjeravamo uspostaviti u našoj školi. Kroz nekoliko sastanaka i online radu na zajedničkom dokumentu, stvorili smo ideju na kojoj ćemo raditi iduće školske godine, a nastavit će se u našem idućem Erasmus+ KA1 projektu "Iskorak u budućnost" koji nam je već odobren.

Što je Učionica budućnosti?


Učionica budućnosti mjesto je projektnog učenja i moderno okruženje za predmetnu nastavu OŠ Strahoninec. Oprema je mobilna stoga ju je moguće prenositi u različite učionice te je na taj način dostupna svima. Kako bi se organizirala uporaba, potrebno je donijeti neka pravila uporabe i raspored korištenja, koji treba biti unaprijed definiran u međusobnom dogovoru nastavnika.

EU prioriteti i Učionica budućnosti


Odgoj i obrazovanje je neophodno, a posebice potrebno s današnjim socio-ekonomskim promjenama u društvu, stoga OŠ Strahoninec aktivno surađuje na projektima koji implementiraju europsku politiku za rast, zapošljavanje, pravednost i socijalnu inkluziju. Jedan od najhitnijih zadataka u EU danas je borba protiv nezaposlenosti, sprečavanje ranog napuštanja škole, povećanje vještina nužnih za zaposlenje i uporaba tehnologija za dobrobit društva. Važno je poticati talente i inovacije mladih. Europa također treba više povezanija i inkluzivnija društva koja omogućuju građanima da imaju aktivnu ulogu u demokratskom životu. Obrazovanje i rad mladih su ključni u promociji zajedničkih europskih vrijednosti, njegovanja socijalne integracije, poboljšavanja interkulturalnog razumijevanja i osjećaja pripadanja zajednici, te sprečavanja nasilne radikalizacije. Erasmus+ je jedan od instrumenata za promociju inkluzije ljudi iz neprivilegiranih pozadina, ali i razvoj socijalnog kapitala među mladima i jačanje mladih da aktivno sudjeluju u društvu, što se posebice može provesti u neformalnom učenju s ciljem povećanja vještina i kompetencija mladih i njihova aktivnoga građanstva. Ovakva investicija u znanja, vještine i kompetencije će biti od koristi za individualce, institucije, organizacije i društvo kao cjelinu, doprinoseći rastu i osiguravajući jednakost, prosperitet i socijalnu inkluziju u Europi i šire.

Erasmus+ i novi projekti


U sklopu Erasmus+ projekta "Iskorak u budućnost" predviđena je suradnja s lokalnom zajednicom oko nabave opreme, konkretnije tableta za nastavu. Naši nastavnici su u sklopu projekta "Korak do škole budućnosti" odlazili na stručna usavršavanja u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji, razvijanju novih metoda poučavanja i promicanju zdravog života. Na jesen, krećemo s novim projektom "Iskorak u budućnost" u sklopu kojega nam je namjera uspostaviti tzv. "Učionicu budućnosti". Radi se o prostoriji gdje bi mogli biti smješteni tableti, gdje bi se punili i održavali, a koristiti bi ih mogli svi učenici i nastavnici viših razreda prema prethodnom dogovoru i rasporedu. Na taj način, uređaji bi bili korišteni za sve predmete, od hrvatskoga jezika preko stranih jezika, matematike, biologije, kemije, fizike sve do tehničke kulture, glazbenoga i likovnoga. Naš rad bi dobio na kvaliteti i modernizirala bi se nastava.

Tehnologija u nastavu unosi novi potencijal, kroz suradničko učenje i projektnu nastavu, što je moderna nastava 21.stoljeća, a smatramo da učenici OS Strahoninec tako nešto zaslužuju uz stručno vodstvo naših kompetentnih nastavnika. Time ih bolje pripremamo za život i rad, te stječu osnovne digitalne kompetencije koje su uz strane jezike nužne za život i rad u  21.stoljeću.

srijeda, 26. srpnja 2017.

O učenju i mozgu

Metoda učenja i poučavanja "brain-based learning" temelji se  na najnovijim istraživanjima o mozgu, kako mozak uči, uključujući faktore poput kognitivnog razvoja i kako učenici različito uče prema dobi i socijalnom, emocionalnom i kognitivnom sazrijevanju.Pri tome, nužno je povezivati već naučeno s novim spoznajama, jer poznavanje neke teme pomaže prisjećanju starijeg gradiva obzirom da aktivira kora mozga. Istraživanja su pokazala da pri prepoznavanju neke riječi koju smo nekada čuli, bez obzira što ne znamo njeno značenje, MRI pokazuje pojačanu aktivnost u određenim dijelovima mozga. Stoga je važno na početku sata dati pregled nekih ključnih pojmova važnih za lekciju ili dati učenicima priliku da letimično pregledaju lekciju prije same obrade. Dodatan susret s novim pojmom, dodatno će aktivirati koru mozga. Tako na primjer, napišemo li važne pojmove ili koncepte na ploču prije samog sata obrade, mozak učenika će biti spreman i aktiviran kada se s njima susretne u samoj obradi te će biti spremni za hipokampus, odn. za ponavljanje s novim informacijama s kojima se susretnu na satu.


brain 18

Kada pomažemo učenicima shvatiti pojmove i koncepte o kojima govorimo na satu, oni mogu posvetiti više radne memorije za procesiranje i analizu ideja, stvaranje veza i aktivno procesiranje novih informacija, a manje će memorije biti potrebno za dešifriranje novih pojmova. Jednako tako, ako ponavljamo gradivo u sklopu novog učenja, pohranjene informacije se reaktiviraju. Tu se javlja prilika za veću aktivnost učenika, kroz rješavanje problema, dodavanjem novih pristupa rješavanju problema kroz raspravu i međusobnu suradnju učenika. Da bi riješili neki problem, učenici se moraju služiti naučenim iz memorije i različitih kategorija da bi ih uklopili u nove uvide i situacije.

Rješavanje problema


Kada se vještine i činjenice poučavaju i vježbaju kao dio rješavanja kompleksnih, ali zanimljivih i smislenih problema, učenje je kvalitetnije, a samopouzdanje učenika jače. Davanjem inicijative učenicima i buđenjem njihova interesa o primjeni nekog koncepta i procedura u stvarnosti, dajemo im osjećaj da je učenje korisno i vrijedno njihova truda. To je učenje budućnosti. Štoviše, kada učenici vide vrijednost onoga što "moraju" naučiti, motivirani su za izgradnju osnovnih temelja postizanja osobnih ciljeva u životu.

Učenje istraživanjem i otkrivanjem je motivirajuće, uspješnije i manje stresno kad su učenici upoznati s ciljevima sata. Sudjelovanjem u takvom tipu nastave osim proceduralnog učenja, učenici shvaćaju da imajući stečene vještine i znanja laše rješavaju probleme što učenje čini većim užitkom.
Započnemo li sat provokativnim pitanjem, možemo pridobiti pažnju učenika i pokrenuti raspravu o nadolazećoj lekciji. Na primjer, uvod u lekciju možemo potaknuti pitanjima što učenici predviđaju na koja mogu odgovoriti na različite, kreativne načine u svoje dnevnike. Kad zabilježe svoja predviđanja, uložit će veći interes za učenje o temi da vide jesu li bili u pravu. Pri tome je važno naglasiti na predviđanja ne moraju biti točna, već da imaju priliku isprobavati postavljati pitanja i vidjeti koji je rezultat toga. Njihov mozak će vam biti zahvalan.

Članak djelomično preveden s TeachTought stranice. Puni članak:
http://www.teachthought.com/learning/why-brain-based-learning-means-always-connecting-old-knowledge-with-new/